Privacy Statement 2017-09-05T09:38:49+00:00

Privacy Statement

Hieronder vindt u meer informatie over persoonsgegevens welke mogelijk door uw bezoek aan pensure.nl worden verzameld.

Vanuit ons vakgebied begrijpen wij het belang van privacy en zijn wij ervan overtuigd dat organisaties actief moeten streven om het gebruik van persoonsgegevens te beperken en de privacy van hun stakeholders te waarborgen. Om die reden houden wij ons aan de volgende principes:

1. Pensure® beperkt het gebruik van persoonsgegevens voor zover dat mogelijk is.

2. Pensure® treft organisatorische en technische maatregelen om te voorkomen dat uwpersoonsgegevens door derden onrechtmatig verwerkt worden.

3. Pensure® verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden tenzij:
A. Pensure
® van mening is dat zij daartoe een wettelijke verplichting heeft.
B. Pensure
® door een reorganisatie gedwongen wordt haar activiteiten in een andere (rechts-) persoon voort te zetten.

Wie is verantwoordelijke voor verzamelde persoonsgegevens?

Pensure® is een handelsnaam van Rechtraad B.V., gevestigd te 6102 BK Echt, gemeente Echt-Susteren aan het adres Houtstraat 56. Zij is verantwoordelijke zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van dit document of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, op te vragen of te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan info@pensure.nl.

Hoe ver reikt deze verantwoordelijkheid?

Pensure.nl kan hyperlinks of andere verwijzingen naar andere websites buiten het domein van pensure.nl bevatten. Pensure® wil u erop wijzen dat deze websites niet onder de verantwoordelijkheid van Pensure® vallen maar onder de privacy policy van deze derden websites.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Pensure®?

Hieronder geeft Pensure® weer welke informatie zij van verschillende groepen verwerkt en verzamelt.

Bezoekers

Tijdens het gebruik van pensure.nl wordt informatie verzameld over uw surfgedrag. Op basis van deze informatie optimaliseert Pensure® haar website. De informatie is voor Pensure® dan ook essentieel om een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Deze informatie wordt automatisch gegenereerd en bijgehouden door een open-source softwarepakket. Piwik is geïnstalleerd op een server van Pensure®. De verzamelde gegevens worden beveiligd opgeslagen op de servers van Pensure® en dus niet aan een derde partij verstrekt. Piwik is zo ingesteld dat er geen cookies worden ingesteld. IP-adressen worden geanonimiseerd opgeslagen, dat wil zeggen dat de laatste zes cijfers niet worden opgeslagen: bijv. 192.186.KKK.KKK.

Pensure® slaat onder andere informatie op over: welke pagina’s u bezoekt, welke zoekwoorden u gebruikt, hoelang u op een bepaalde pagina verblijft, het gebruikte besturingssysteem.

Gebruikers

Van de bezoeker die gebruik maakt van het contact-formulier, worden bovendien de persoonsgegevens verzameld die ingevuld worden op de formulieren. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Waarvoor gebruikt Pensure® deze gegevens?

Pensure® gebruikt de gegevens welke zij verzamelt om haar diensten te kunnen leveren. De gegevens welke verzameld worden over de bezoekers worden gebruikt om de website te optimaliseren. Bij gebruikers verzamelde gegevens worden gebruikt voor het in behandeling nemen en antwoorden van gestelde vragen. Daarnaast gebruikt Pensure® laatstgenoemde gegevens, geanonimiseerd, om haar interne processen te evalueren.

Worden door Pensure® verzamelde gegevens aan derden verstrekt?

Pensure® verstrekt de verzamelde gegevens niet aan derden tenzij in de volgende gevallen:

a. Indien Pensure® in alle redelijkheid van mening is dat zij daartoe op grond van relevante wet- of regelgeving verplicht is.

b. Indien Pensure® in de toekomst een reorganisatie doormaakt waardoor Pensure® deze gegevens moet overdragen aan een nieuwe organisatie of rechtspersoon.

Hoe worden uw persoonsgegevens door Pensure® beschermd?

Pensure® slaat uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Door bezoekers gestelde vragen worden, voor zover mogelijk, binnen 1 week behandeld. Binnen 1 maand na behandeling van de vraag biedt Pensure® aan gebruikers via e-mail de mogelijkheid om aan te geven of zij als cliënt in het systeem wil blijven staan voor toekomstige dienstverlening of dat zij wil dat haar persoonsgegevens verwijderd worden. Bij niet-beantwoording van deze e-mail gaat Pensure® ervan uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat Pensure® deze gegevens bewaart. U kunt deze toestemming ten alle tijden schriftelijk intrekken.

Pensure® neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan Pensure® eenzijdig deze statement wijzigen?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze versie is van 05-09-2017