Loading...
Doelgroepen 2017-09-13T09:40:05+00:00

Professionals voor professionals

Advocaten

Advocaten die in hun praktijk zijdelings te maken krijgen met pensioen kunnen bij PENSURE®️ gedegen specialistische kennis en oplossingen verkrijgen. Onze pensioenspecialisten beschikken tevens over een ruime ervaring in het arbeidsrecht, fiscaalrecht, personen en familierecht en fusies en overnames.

Juristen & HR-adviseurs

Juristen en HR-adviseurs die in de uitvoering van hun werk pensioen gerelateerde vraagstukken hebben kunnen bij PENSURE®️ terecht voor specialistische kennis en oplossingen.

 Accountants

Accountants krijgen in hun praktijk regelmatig zijdelings te maken met pensioenvraagstukken. Daarbij valt te denken aan de benodigde werkingssfeeronderzoeken ten aanzien van bedrijfstakpensioenfondsen en due diligence onderzoeken bij fusies en overnames.

Notarissen

PENSURE®️  voorziet notarissen van kennis en maatwerk op het gebied van pensioen in bijvoorbeeld; huwelijkse voorwaarden, boedelverdelingen en fusies en overnames.

Ondernemers

Voor ondernemers kent pensioen verschillende facetten. Zo is er het eigen pensioen van de ondernemer, de huwelijkse voorwaarden maar ook het pensioen van hun werknemers en de daarbij horende vraag van mogelijk verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. PENSURE®️ biedt ook voor ondernemers specialistische kennis en oplossingen.

Ondernemingsraden

Ondernemingsraden hebben een instemmingsrecht bij door de werkgever voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling of uitvoeringsovereenkomst. PENSURE®️ begeleidt ondernemingsraden bij deze instemmingstrajecten in het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Verzekeringsadviseurs

Verzekeringsadviseurs die zich bezighouden met pensioenen, ontkomen niet aan de juridische kant van pensioenen. PENSURE®️ biedt niet alleen pensioen juridische kennis en oplossingen op specialistisch niveau maar is ook de juiste partner voor de uitvoering van werkingssfeeronderzoeken. 

Belastingadviseurs

Belastingadviseurs die in hun eigen pensioenadvisering de behoefte hebben aan juridische diepgang kunnen bij PENSURE®️ terecht.

Oplossingen voor u 

Laat u door PENSURE®️ informeren en ervaar welke oplossingen wij voor u hebben.

Contact